• 22 firmas
  1. Latvijas Neredzīgo bibliotēka, Ventspils filiāle

   www.neredzigobiblioteka.lv

   Baldones 16, Ventspils, LV-3601

   63630722

   Bibliotēka . Abonements, lasītava. Filiālbibliotēka. Grāmatas. Audiogrāmatas. Grāmatas un informācija Braila rakstā. Literatūra, uzziņu literatūra, periodika. Letonika. Laikrakstu bibliotēka . Starpbibliotēku abonements. Datori ar specializētu aprīkojumu vājredzīgajiem un neredzīgajiem. Palielināšanas
  2. Ances bibliotēka

   Ance, "Vālodzes", Ances p., Ventspils n., LV-3612

   22029536

   Bibliotēkas
  3. Gāliņciema bibliotēka

   Kuldīgas 110, Ventspils, LV-3601

   63624485

   Bibliotēkas
  4. Jūrkalnes bibliotēka

   Jūrkalne, "Krasti", Jūrkalnes p., Ventspils n., LV-3626

   28696228

   Bibliotēkas
  5. Pārventas bibliotēka

   Tārgales 4, Ventspils, LV-3602

   63680072

   Bibliotēkas
  6. Piltenes bibliotēka

   Maija 6, Piltene, Ventspils n., LV-3620

   25423839

   Bibliotēkas
  7. Popes bibliotēka

   Pope, Skolas 14, Popes p., Ventspils n., LV-3614

   28664184

   Bibliotēkas
  8. Puzes bibliotēka

   Blāzma, Puzes p., Ventspils n., LV-3613

   20280667

   Bibliotēkas
  9. Rīgas Tehniskās universitātes zinātniskā bibliotēka, Ventspils filiāle

   Kuldīgas 55, Ventspils, LV-3601

   Bibliotēkas
  10. Tārgales bibliotēka

   Tārgale, "Dzintarkalni", Tārgales p., Ventspils n., LV-3621

   25423217

   Bibliotēkas
  11. Ugāles bibliotēka

   Ugāle, "Bērnudārzs", Ugāles p., Ventspils n., LV-3615

   20254936

   Bibliotēkas
  12. Usmas bibliotēka

   Usma, "Auseklīši", Usmas p., Ventspils n., LV-3619

   20239004

   Bibliotēkas
  13. Užavas bibliotēka

   Užava, "Kalves", Užavas p., Ventspils n., LV-3627

   29366138

   Bibliotēkas
  14. Vārves bibliotēka

   Vārve, "Rozītes", Vārves p., Ventspils n., LV-3623

   26633882

   Bibliotēkas
  15. Ventspils Augstskolas bibliotēka

   Inženieru 101, Ventspils, LV-3601

   63629658

   Bibliotēkas
  16. Ventspils Galvenā bibliotēka

   www.biblioteka-ventspils.lv

   Akmeņu 2, Ventspils, LV-3601

   63627364

   Bibliotēkas
  17. Ventspils Galvenā bibliotēka, Bērnu bibliotēka

   Akmeņu 2, Ventspils, LV-3601

   63627361

   Bibliotēkas
  18. Ziru bibliotēka

   Ziras, "Saulgrieži", Ziru p., Ventspils n., LV-3624

   20232445

   Bibliotēkas
  19. Zlēku bibliotēka

   Zlēkas, "Pūcītes", Zlēku p., Ventspils n., LV-3617

   29479290

   Bibliotēkas
  20. Zūru bibliotēka

   Zūras, "Zūras 7", Vārves p., Ventspils n., LV-3623

   63630744

   Bibliotēkas