• 331 firma
  1. "Apari", ZS

   Dundas, Kantinieku p., Rēzeknes n., LV-4621

   Bioloģiskā lauksaimniecība
  2. "Apsītes", ZS

   Sudarbe, Vectilžas p., Balvu n., LV-4571

   Bioloģiskā lauksaimniecība
  3. "Apsītis", ZS

   Šķaune, Šķaunes p., Dagdas n., LV-5695

   26021757

   Bioloģiskā lauksaimniecība
  4. "Apškalni", ZS

   "Apškalni", Vārmes p., Kuldīgas n., LV-3333

   29421765

   Bioloģiskā lauksaimniecība
  5. "Āres", ZS

   "Podnieki", Krapes p., Ogres n., LV-5012

   Bioloģiskā lauksaimniecība
  6. "Āres", ZS

   Malnava, Kļavu 14-3, Malnavas p., Kārsavas n., LV-5750

   26548104

   Bioloģiskā lauksaimniecība
  7. "Ataugas", ZS

   "Ataugas", Džūkstes p., Tukuma n., LV-3147

   29267103

   Bioloģiskā lauksaimniecība
  8. "Atvariņi", ZS

   Bikava, "Atvariņi", Gaigalavas p., Rēzeknes n., LV-4618

   Bioloģiskā lauksaimniecība
  9. "Atvases", ZS

   "Atvases", Kalsnavas p., Madonas n., LV-4860

   26548502

   Bioloģiskā lauksaimniecība
  10. "Augstkalni", ZS

   Rusecki, "Augstkalni", Bērziņu p., Dagdas n., LV-5697

   28331137

   Bioloģiskā lauksaimniecība
  11. "Ausekļi", ZS

   Runcene, "Ausekļi", Krišjāņu p., Balvu n., LV-4574

   29376508

   Bioloģiskā lauksaimniecība
  12. "Auziņas", ZS

   "Auziņas", Dignājas p., Jēkabpils n., LV-5215

   26483754

   Bioloģiskā lauksaimniecība
  13. "Auziņas", ZS

   "Auziņas", Alsviķu p., Alūksnes n., LV-4333

   64354129

   Bioloģiskā lauksaimniecība
  14. "Avotiņi", PS

   www.avotini.1w.lv

   Tirza, "Avotiņi", Tirzas p., Gulbenes n., LV-4424

   26309427

   Bioloģiskā lauksaimniecība
  15. "Avotiņi", ZS

   www.avotinizs.lv

   Zaļmuiža, Nautrēnu p., Rēzeknes n., LV-4652

   Bioloģiskā lauksaimniecība
  16. "Avotiņi", ZS

   www.avotinizs.lv

   "Avotiņi", Bebrenes p., Ilūkstes n., LV-5439

   65444620

   Bioloģiskā lauksaimniecība
  17. "Baķi", ZS, Lauku sēta

   "Baķi", Rugāju p., Rugāju n., LV-4570

   22315544

   Bioloģiskā lauksaimniecība
  18. "Baložkalns", ZS

   "Baložkalns", Taurenes p., Vecpiebalgas n., LV-4119

   29195141

   Bioloģiskā lauksaimniecība
  19. "Baltiņi", ZS

   "Baltiņi", Lielauces p., Auces n., LV-3723

   29405425

   Bioloģiskā lauksaimniecība
  20. "Baroni", ZS

   "Baroni", Medzes p., Grobiņas n., LV-3461

   28628772

   Bioloģiskā lauksaimniecība
  1. 1
  2. 2
  3. 3
  4. 4
  5. 5
  6. 6
  7. 7
  8. 8
  9. 9
  10. 10