• 1 firma
  1. "Latvijas nacionālais metroloģijas centrs", SIA, Daugavpils filiāle

   www.lnmc.lv

   Sakņu 16/18, Daugavpils, LV-5401

   65420306

   Metroloģija, verificēšana , kalibrēšana, inspicēšana, testēšana un tirdzniecība, ūdensskaitītāji, ūdens skaitītāji, skaitītāju pārbaude, siltumenerģijas skaitītāji, manometri, svari , sertificēšana, sertifikācija, LNMC. Elektrības skaitītāji, mēraparāti, degvielas uzpildes staciju verificēšana , radari, alkometri,