• 127 firmas
  1. "Ekons", SIA

   Baznīcas 7-8, Rīga, LV-1010

   29273698

   Vides aizsardzība, ekoloģija
  2. "Vides investīciju fonds", SIA

   www.lvif.gov.lv

   Ģertrūdes 12, Rīga, LV-1010

   67845111

   Vides aizsardzība, ekoloģija
  3. Vides aizsardzības klubs, Zaļais telefons

   www.vak.lv

   Raiņa bulvāris 21-5, Rīga, LV-1050

   67226042

   Vides aizsardzība, ekoloģija
  4. "Estonian, Latvian & Lithuanian Environment", SIA

   www.environment.lv

   Skolas 10-8, Rīga, LV-1010

   67242411

   Vides aizsardzība, ekoloģija
  5. "Latvijas Piesārņojuma profilakses centrs", biedrība

   Vides aizsardzība, ekoloģija
  6. Latvijas Vides pārvaldības asociācija

   www.lvpa.lv

   Skolas 10-8, Rīga, LV-1010

   67242411

   Vides aizsardzība, ekoloģija
  7. "Baltijas Vides forums", biedrība

   www.bef.lv

   Antonijas 3-8, Rīga, LV-1010

   67357555

   Vides aizsardzība, ekoloģija
  8. "Eco Osta Techno", SIA

   Bīskapa gāte 2, Rīga, LV-1050

   29235277

   Vides aizsardzība, ekoloģija
  9. "Ekodoma", SIA

   www.ekodoma.lv

   Noliktavas 3-3, Rīga, LV-1010

   67323212

   Vides aizsardzība, ekoloģija
  10. "Ekosaule", SIA

   Elizabetes 27-8, Rīga, LV-1010

   67322145

   Vides aizsardzība, ekoloģija
  11. "Pasaules Dabas Fonds", nodibinājums

   www.pdf.lv

   Elizabetes 8-4, Rīga, LV-1010

   67505640

   Vides aizsardzība, ekoloģija
  12. "Regga Energo", SIA

   Šķūņu 12, Rīga, LV-1050

   29195400

   Vides aizsardzība, ekoloģija
  13. Valsts kultūras pieminekļu aizsardzības inspekcija

   www.mantojums.lv

   Mazā Pils 19, Rīga, LV-1050

   67229272

   Vides aizsardzība, ekoloģija
  14. Valsts kultūras pieminekļu aizsardzības inspekcija, Arheoloģijas un vēstures daļa

   Pils 22, Rīga, LV-1050

   67229272

   Vides aizsardzība, ekoloģija
  15. Valsts kultūras pieminekļu aizsardzības inspekcija, Arhitektūras daļa

   Pils 20, Rīga, LV-1050

   67229272

   Vides aizsardzība, ekoloģija
  16. Valsts kultūras pieminekļu aizsardzības inspekcija, Klientu apkalpošanas centrs

   Pils 20, Rīga, LV-1050

   67229272

   Vides aizsardzība, ekoloģija
  17. Valsts kultūras pieminekļu aizsardzības inspekcija, Kultūras mantojuma politikas daļa

   Pils 20, Rīga, LV-1050

   67229272

   Vides aizsardzība, ekoloģija
  18. Valsts kultūras pieminekļu aizsardzības inspekcija, Kustamā mantojuma un restaurācijas metodikas daļa

   Pils 20, Rīga, LV-1050

   67213864

   Vides aizsardzība, ekoloģija
  19. Valsts kultūras pieminekļu aizsardzības inspekcija, Rīgas reģionālā nodaļa

   Pils 22, Rīga, LV-1050

   67213757

   Vides aizsardzība, ekoloģija
  20. Valsts kultūras pieminekļu aizsardzības inspekcija, Zemgales reģionālā nodaļa

   Pils 22, Rīga, LV-1050

   67350070

   Vides aizsardzība, ekoloģija