Kristīgās mācības programma, visā Latvijā

Drukāt

Solis TV

Brīvības 222, Jēkabpils, Jēkabpils nov., LV-5201
Raidījumi:: ✓ Liecības par atkarībām ✓ Intervijas par ģimenes dzīvi  ✓ Bībeles skaidrošana  ✓ Liecības par dziedināšanu  ✓ Liecības par depresiju Apraksts:

Studijas "Solis" galvenais uzdevums – palīdzēt cilvēkiem spert pirmo soli pretī Dievam. Soli, kurš no tumsības ved pretī gaismai. Lūgt cilvēkiem aizdomāties par dzīvi un mūžību... Dievkalpojumi notiek katru svētdienu pulksten 10.00 un 13.00 Brīvības ielā 222, Jēkabpilī. Pirms nākšanas lūgums pieteikties, jo vietu skaits ir ierobežots. 

Raidījumus veido mācītājs Andris Opengeims. Šobrīd kalpo draudzē Uzvara Jēkabpilī, Brīvības ielā 222 (dievkalpojumi svētdien plkst. 10.00, otrdienās plkst.18.00 un piektdienās 18.00). Andris sniedz individuālās konsultācijas par dvēseles lietām.

Viss, kas uz šo mirkli mums ir, ir Dieva dots. Bet mēs Viņam esam atdevuši savas sirdis un dzīvi.

Mūsu vēlēšanās ir iepazīstināt arvien vairāk cilvēku ar Visuvareno Dievu, zemes un debess Radītāju. Solis TV veidotie raidījumi motivē izmainīt cilvēka dzīvi - atbrīvoties no dažādām atkarībām (pornogrāfija, alkohols, smēķēšana un azartspēles).

Solis TV komanda ieraksta cilvēku liecības un intervē pārus par attiecībām ģimenē. Solis TV veido arī atsevišķus raidījumus par tēmām, atbildot uz cilvēku jautājumiem par svarīgajiem dzīves jautājumiem, pamatojoties uz Bībeli.