Mežkopības un mežizstrādes tehnika, adresē Atgāzene