Pamatizglītība, visā Latvijā

Drukāt
Banner 1050x80
1

Privātā vidusskola, bērnudārzs CITRUSS Rīgas centrā

Baznīcas 5, Rīga, LV-1010
krieviski Rīgā, mācības krieviski Latvijā, krievu skola Rīgā, krievu skolas Rīgā, bilingvālās skolas Rīgā pamatizglītība specializēta mācību metode, piemērotas mācības, piemērota mācību metode, izglītības ieguve, vispārējā pamatizglītība
  • 1 Izglītība: vispārējā

Kalnsētas pamatskola

Kalnsētas 2, Saldus, Saldus nov., LV-3801
Izglītības programmas::

Pirmsskolā:

✓ speciālās pirmsskolas izglītības programmu izglītojamiem ar jauktiem attīstības traucējumiem – kods 01015611; ✓ speciālās pirmsskolas izglītības programmu izglītojamajiem ar garīgās veselības traucējumiem – kods 01015711; ✓ speciālās pirmsskolas izglītības programmu izglītojamiem ar garīgās attīstības traucējumiem – kods 01015811; ✓ speciālās pirmsskolas izglītības programmu izglītojamiem ar fiziskās attīstības traucējumiem – kods 01015311; ✓ speciālās pirmsskolas izglītības programmu izglītojamiem ar redzes traucējumiem –kods 01015111

Pamatskolā:

✓ Speciālās pamatizglītības programmu – kods 21015811, ✓ Speciālās pamatizglītības programmu  – kods 21015911.

Profesionālā pamatizglītībā:

✓ Mājturība, izglītības programmu  (iegūstamā kvalifikācija – mājkalpotājs; mācību ilgums – 2 gadi) – kods: 22814011; ✓ Būvdarbi, izglītības programmas  (iegūstamā kvalifikācija – būvstrādnieks; mācību ilgums – 2 gadi) – kods: 22582011

 

Templum, SIA, Privātskola

Meža 4, Rīga, LV-1048
Mācību process privātskolā notiek divos posmos:: ✓ 9:00 - 13:00 (1. - 12. klasēm) - obligātie mācību priekšmeti ✓ 14:00 - 17:00 (7. - 12. klasēm) - radošās nodarbības (ritmika, teātra māksla, jaunrades pulciņš, praktiskie darbi psiholoģijā, angļu un latviešu valodas klubi) Par skolu: "Templum" ir 1994.gadā dibināta privāta vidusskola, kas atrodas Rīgā, Meža ielā 4. Skolas mācību procesu tiek organizēts nelielās klasēs (līdz 10 skolēniem) un individuāli, ņemot vērā audzēkņu īpašības un personību. Netiek uzdoti apjomīgi mājas darbi, tā vietā koncentrējoties uz produktīvu darbu stundās un pašsagatavošanos nodarbībās. Pastāv individuālas padziļinātu mācību programmas sekmīgākajiem skolēniem. Regulāri tiek rīkoti sporta pasākumi, mācību ekskursijas un projektu nedēļas. Privātskolā mācās bērni no dažādām ģimenēm un valstīm, līdz ar to mācību laikā skolēni pakāpeniski pāriet no krievu valodas uz bilingvālu apmācību.

Dzelzavas speciālā pamatskola

Dzelzava, Kļavu 2, Dzelzavas pagasts, Madonas nov., LV-4873
Skola piedāvā izglītību šādās programmās::

Pirmsskolas izglītības:

✓ speciālās pirmsskolas izglītības programma izglītojamajiem ar jauktiem attīstības traucējumiem (01015611) ✓ speciālās pirmsskolas izglītības programma izglītojamajiem ar garīgās attīstības traucējumiem (01015811) ✓ speciālās pirmsskolas izglītības programma izglītojamiem ar smagiem garīgās attīstības traucējumiem vai vairākiem smagiem attīstības traucējumiem (01015911)

Pamatizglītības:

✓ speciālās pamatizglītības mazākumtautību programma izglītojamajiem ar garīgās attīstības traucējumiem (21015821) ✓ speciālās pamatizglītības programma izglītojamajiem ar garīgās attīstības traucējumiem (21015811) ✓ speciālās pamatizglītības programma izglītojamiem ar smagiem garīgās attīstības traucējumiem vai vairākiem smagiem attīstības traucējumiem (21015911)

Cieceres pamatskola

Kalnsētas 13, Saldus, Saldus nov., LV-3801
Mēs piedāvājam:: ✓ Radošu mācību procesu mūsdienīgās telpās; ✓ Alternatīvās dienas, kad mācīto apgūst ārpus skolas; ✓ Pagarinātās dienas grupu līdz plkst.17.00; ✓ Izglītojošas mācību ekskursijas; ✓ Džimbas skoliņu; ✓ Ārpusstundu nodarbības – jauno gidu skolu, teātri, mākslu, mūziku, sportu, keramikas pulciņu; ✓ Izglītojošas un izklaidējošas nometnes; ✓ Peldēšanas un slidošanas nodarbības; ✓ Moderni aprīkotu sporta zāli; ✓ Internātu, ēdināšanu x4 dienā; ✓ Medicīnas personāla pakalpojumus; ✓ Atbalsta personālu – logopēds, psihologs, sociālais pedagogs; ✓ Masāžas; ✓ Dabas vides estētikas nodarbības un silto smilšu terapiju; ✓ Mūzikas terapijas nodarbības. ✓ Cieceres pamatskola 2022./2023. m. g. uzsāk sešgadīgo bērnu apmācību ar pēctecības mērķi nodrošināt bērnu sagatavošanu skolai.

   Skolu vada direktore Vineta Vovere.

RĒZEKNES NOVADA SPECIĀLĀ PAMATSKOLA

Malta, Rozentovas 9, Maltas pagasts, Rēzeknes nov., LV-4630
Apraksts:

Internātskola Maltā - rehabilitācijas centrs

Drabešu Jaunā pamatskola

Drabeši, "Drabešu skola" , Drabešu pagasts, Cēsu nov., LV-4101
Apraksts:

"Drabešu Jaunā pamatskola" – vieta, kur kopā būt! Pamatskolas darbības mērķis ir radīt skolas vidi, kurā mācību un audzināšanas procesa pamatā ir valstī noteikto ārējo normatīvo aktu prasībām atbilstošu mērķu un uzdevumu sasniegšana, kas tiek īstenota, ievērojot skolas misiju, vīziju un vērtības.

Madonas Valsts ģimnāzija

Skolas 10, Madona, Madonas nov., LV-4801
Apraksts: Madonas Valsts ģimnāzija ir reģiona vispārējās vidējās izglītības iestāde, kas nodrošina kvalitatīvu pamatizglītību, sākot no 7. klases, un vidējo izglītību trijās izglītības programmās, kā arī interešu izglītību un pieaugušo tālākizglītību, dod iespēju jauniešiem radoši strādāt, sagatavo viņus iestājai augstākajās mācību iestādēs, veiksmīgai dzīvesdarbībai, veicina patriotisku attieksmi pret savu skolu, pilsētu, valsti.

Rīgas 75. vidusskola

Ogres 9, Rīga, LV-1019
Apraksts: Rīgas 75. vidusskola akreditēta līdz 2025. gada 10. janvārim. Skolas programmas akreditētas līdz 2025. gada 10. janvārim.

Spāres pamatskola

Spāre, "Spāres muiža" , Amatas pagasts, Cēsu nov., LV-4139
Apraksts: Skolā var apgūt: 1. Speciālās pamatizglītības programmu izglītojamajiem ar vieglu garīgu atpalicību, kods 21015811 2. Speciālās pamatizglītības programmu izglītojamajiem ar vidēji smagu un smagu garīgu atpalicību, kods 21015911. 3. Pirmā līmeņa profesionālās pamatizglītības programmu: pavāra palīgs, remontstrādnieks, mājstrādniece. Mums ir pieredze darbā ar bērniem ar autiskā spektra traucējumiem. Atbilstoši iekārtota mācību vide, izmantojam piktogrammas.

Varavīksne, PII, pamatizglītība un Montesori

Vaļņu 6, Jelgava, LV-3001
Pirmsskolas izglītība Jelgavā, pirmsskolas apmācība no 1,5 -7 gadu vecumam, sagatavošana skolai no 5 – 7 gadu vecumam, interešu izglītība, individuālās nodarbības, Montesori apmācība, semināri vecākiem, bērnu pieskatīšana, bērnu dārzs, pašdarbības pulciņi, dejošana, dziedāšana, vizuālā māksla, uz vietas gatavots ēdiens, brokastis,

Mīlulis, SIA

Murjāņu 93, Rīga, LV-1064
Bērnudārzs Juglā, bērnu vecums 1, 6 - 7/6 gadi. Bērnu pieskatīšana, bērnudārzs jaukā vidē Juglā, bērnu apmācība skolai, bērnu sagatavošana pamatizglītības programmas apguvei

Preiļu 1. pamatskola

Daugavpils 34, Preiļi, Preiļu nov., LV-5301
Izglītība, Preiļu 1.pamatskola, skola, vispārējā pamatizglītība ar iespēju padziļināti apgūt dabaszinības , speciālā pamatizglītība .

Kandavas internātvidusskola

Talsu 18a, Kandava, Tukuma nov., LV-3120
Vispārējā pamatizglītība , vispārējā vidējā izglītība, internāts. .

Zaļenieku komerciālā un amatniecības vidusskola

Zaļenieki, Jelgavas 7, Zaļenieku pagasts, Jelgavas nov., LV-3011
speciālists, pavārs, pavāra amats, automehāniķis, automehāniķa amats, profesija, mūrnieks, mūrnieka pamatizglītība Pamatizglītība , pirmsskolas izglītība. Lauksaimniecības speciālists, augkopības tehniķis.

Tukuma novada pašvaldība, Tukuma novada speciālā izglītības iestāde

Lamiņi, "Lamiņu muiža" , Pūres pagasts, Tukuma nov., LV-3124
Vispārējā speciālā pamatizglītība , Izglītība vispārējā, arodapmācība 1. līmenis, galdnieka palīgs, mājkalpotāja

Rojas vidusskola

Roja, Zvejnieku 7, Rojas pagasts, Talsu nov., LV-3264
Vidusskola, Roja, Rojas novads, sports, apmācība, speciālā izglītība, pamatizglītība , vidējā izglītība

Rīgas tehniski-lingvistiskā koledža, SIA

Ģertrūdes 27, Rīga, LV-1011
Pamatizglītība un vidēja izglītība. Tālmācība vidusskolā. Online apmācība (10.-12.kl.).

Pamūšas speciālā pamatskola

"Pamūšas skola" , Gailīšu pagasts, Bauskas nov., LV-3931
Speciālās pirmsskolas izglītības programma izglītojamiem ar smagiem garīgās attīstības traucējumiem vai vairākiem smagiem attīstības traucējumiem, speciālās pirmsskolas izglītības programma izglītojamiem ar jauktiem attīstības traucējumiem, speciālās pirmsskolas izglītības programma izglītojamiem ar valodas traucējumiem.

Rīgas ģimnāzija Maksima, SIA

Bultu 10, Rīga, LV-1057
Pamatizglītība . Ģimnāzija. Sagatavošana skolai. Privātstundas, privātskolotāji. Attīstības grupas.