Rīgas vājredzīgo biedrība, adresē Centrs

Drukāt

Redzi mani, Rīgas vājredzīgo un neredzīgo biedrība

Avotu 31, Rīga, LV-1009
Neredzīgo biedrība , vājredzīgo biedrība , aktīvi cilvēki ar redzes traucējumiem, iekļaušana sabiedrībā Apraksts: Rīgas Vājredzīgo un Neredzīgo biedrības "REDZI MANI" misija ir apvienot cilvēkus ar redzes traucējumiem un viņu atbalstītājus, motivēt viņus līdzdarboties pilsoniskas sabiedrības veidošanā, veicināt cilvēku ar redzes traucējumiem dzīves kvalitātes uzlabošanos un iekļaušanos sabiedrībā, pārstāvēt šo cilvēku intereses valsts, pašvaldības un citās institūcijās, kā arī veicināt izglītības, nodarbinātības un vides pieejamības jautājumu risināšanu, aktīvi darbojoties pašiem cilvēkiem ar redzes traucējumiem, viņu atbalstītājiem un citiem sabiedrības pārstāvjiem.