Ģeoloģiskā izpēte, adresē Brasa

Drukāt

"Termo-Eko", SIA

K.Valdemāra 149-412, Rīga, LV-1013
Ģeoloģiskā izpēte Inženierģeoloģiskā un ģeotehniskā izpēte . Ģeoloģiskā un ģeoekoloģiskā izpēte . Pazemes ūdens un lietus ūdens monitorings. Aku urbšana, remonts, likvidācija, tamponāža. Iesniegumu sagatavošana A, B, C piesārņojošo darbību atļauju saņemšanai. Gruntsūdens

"Kripto", SIA

Starta 7, Rīga, LV-1026
.. urbumu aprīkošana, tamponāža. Inženierģeoloģiskā izpēte . Ģeoloģija, spice, spices urbšana, ūdensapgāde.. eko stāvokļa novērtēšana. Derīgo izrakteņu atradņu (smilts, grants, dolomīts, kūdra, māls, šķembas, ģipsis, kaļķakmens, sapropelis) izpēte , atradnes. Krājumu novērtēšana, krājumi. Karjeri.. , krājumi. Inženierizpēte. Grunts

"Brasa SBS", SIA

Starta 7, Rīga, LV-1026
Ģeoloģiskā izpēte

"Geoteh", SIA

Starta 7, Rīga, LV-1026
Ģeoloģiskā izpēte

"Kūdras projekti", SIA

K.Valdemāra 118, Rīga, LV-1013
Ģeoloģiskā izpēte