Ģeodēzija, adresē Jelgava

Drukāt
ZL.LV iesaka
1

Apriņķa mērnieks, SIA

Rītausmas 11c, Rīga LV-1058
Topogrāfiskā uzmērīšana. Kadastrālā uzmērīšana. Zemes robežu noteikšana apvidū. Zemes gabalu robežu uzmērīšana. Zemes vienības robežu plāna izgatavošana un aktualizēšana. Zemes ierīcības darbi. Sadales priekšlikumu sagatavošana. Ierīcības projektu izstrāde, saskaņošana un apstiprināšana vietējā pašvaldībā. Īpašumu reālā un kamerālā
  • 1 Mērniecība, ģeodēzija, kartogrāfija, topogrāfija
2

GEO Development, SIA, topogrāfija, mērniecība

Valmieras 29-2/3, Rīga LV-1009
kartes, izpilduzmērījumi, izpilduzmērījumu veikšana, shēmu sagatavošana, būvasis, būvasu nospraušana, ģeodēzija
  • 2 Mērniecība, ģeodēzija, kartogrāfija, topogrāfija

RR Ģeodēzija, SIA

Lielā 6, Jelgava, LV-3001
Mērniecība, Mērniecība ģeodēzija kartogrāfija topogrāfija, Ģeodēzija, Topogrāfija, Mērnieks, Mērniecība Jelgava

ARIBO, SIA - Mērniecības pakalpojumi (pēc pieraksta!)

"Jaunstēgas", Cenu p., Jelgavas n., LV-3018
Topogrāfija, ģeodēzija , mērniecība, kartogrāfija, topogrāfiskie darbi, izpildmērījumi, ģeodēziskie, ģeodēzijas

Ģeometrs, SIA

Vecpilsētas 21, Jelgava LV-3001
Ģeodēzija , atbalsta punkti, inženierģeodēzija, konsultācijas, detālplānojums, pilsētbūvnieciskā izpēte

Gintus, SIA, Mērniecība

Ozolnieki, "Aizupe 172" , Ozolnieku pagasts LV-3018
Pakalpojumi: Topogrāfiskā uzmērīšana Inženierģeodēziskie izpētes darbi Apakšzemes komunikāciju apsekošana un digitālā uzmērīšana Robežu uzmērīšana Ēku, konstrukciju, būvju elementu un ceļu ģeodēzisko izpildshēmu izgatavošana būvniecības procesā un pēc tā Sasniegumi: Uzņēmums ir piedalījies Via Baltic būvniecības vairākos posmos, Jelgavā Lielās un Dobeles ielas būvniecībā.

Meijas mērniecības pakalpojumi, SIA

Zemgales prospekts 3, Jelgava, LV-3001
robežas, kadastrālā uzmērīšana, izpildmērījumi, shēmas, nivelēšana, būvasu nospraušana, atbalsta punkti, ģeodēzija

Topo risinājumi, SIA

Atmodas 19, Jelgava, LV-3007
Mērnieki, mērniecība, ģeodēzija , kartogrāfija, topogrāfija zemes ierīcības projekti, mērniecība, mērīšanas un aprēķinu darbi, topogrāfija, ģeodēzija , kartogrāfija, robežplāns, 3d uzmērīšana inženierģeodēziskie

A-GEO, SIA

Katoļu 2b, Jelgava, LV-3001
Mērniecība, ģeodēzija, kartogrāfija, topogrāfija

RC Holding, SIA

Atmodas 19, Jelgava, LV-3007
Mērniecība, ģeodēzija, kartogrāfija, topogrāfija

Tavs mērnieks, SIA

Viktorijas 49, Jelgava, LV-3001
Mērniecība, ģeodēzija, kartogrāfija, topogrāfija

Vides izpēte, SIA

Peldu 4, Jelgava, LV-3002
Mērniecība, ģeodēzija, kartogrāfija, topogrāfija

METRUM, SIA, Jelgavas birojs

Lielā 15, Jelgava, LV-3001
Mērniecība, ģeodēzija, kartogrāfija, topogrāfija

Smar, SIA

Vecais ceļš 27, Jelgava, LV-3004
Mērniecība, ģeodēzija, kartogrāfija, topogrāfija

EiroAlidāde, SIA

Zemgales prospekts 3, Jelgava, LV-3001
Mērniecība, ģeodēzija, kartogrāfija, topogrāfija

Zemgales mērnieks, SIA

A.Pumpura 7-105, Jelgava, LV-3004
Mērniecība, ģeodēzija, kartogrāfija, topogrāfija

OD Service, SIA

Pulkveža O.Kalpaka 35-33, Jelgava, LV-3001
Mērniecība, ģeodēzija, kartogrāfija, topogrāfija

Latvijasmernieks.lv, SIA, Jelgavas klientu apkalpošanas centrs

Atmodas 19-210, Jelgava, LV-3007
Mērniecība, ģeodēzija, kartogrāfija, topogrāfija

Vinoko, SIA

Ganību 78, Jelgava, LV-3007
Mērniecība. Topogrāfija. Ģeodēziskie darbi. Kadastrālā uzmērīšana, zemes robežu uzmērīšana, zemes mērnieki, sertificēts mērnieks. Zemes ierīcības projektu izstrāde. Trases nospraušana. Īpašumu sadalīšana, plānu izgatavošana. Komunikāciju izpildshēmu izgatavošana. Būves piesaistes izpildmērījumu izgatavošana. Topogrāfisko plānu