Biedrības, nodibinājumi, adresē Valmiera

 

 • 74 firmas
  1. "Valmieras novada fonds", nodibinājums

   www.vnf.lv

   Garā 10, Valmiera, LV-4201

   64281792

   Biedrības, nodibinājumi
  2. "Valmieras pilsētas pensionārs", biedrība

   www.atvasara.lv

   Rīgas 53, Valmiera, LV-4201

   64231032

   Biedrības, nodibinājumi
  3. "Ziemeļvidzemes orientēšanās centrs", biedrība

   Ūdens 7b, Valmiera, LV-4201

   29198221

   Biedrības, nodibinājumi
  4. "Zvirgzdukalns", biedrība

   Rubenes 45, Valmiera, LV-4201

   26464090

   Biedrības, nodibinājumi
  5. Latvijas Augstskolu un koledžu mūžizglītības asociācija

   Cēsu 4, Valmiera, LV-4201

   64207227

   Biedrības, nodibinājumi
  6. Latvijas Darba devēju konfederācija, Vidzemes reģions, Darba devēju konsultatīvais centrs

   Valmiera, LV-4201

   28610420

   Biedrības, nodibinājumi
  7. Latvijas Nedzirdīgo savienība, Valmieras reģionālā biedrība

   Brīvības 44, Valmiera, LV-4201

   64225721

   Biedrības, nodibinājumi
  8. Latvijas Politiski represēto apvienība, Valmieras nodaļa

   Rīgas 53, Valmiera, LV-4201

   64231032

   Biedrības, nodibinājumi
  9. Latvijas Sarkanā Krusta Jaunatne, Valmieras nodaļa

   Garā 10, Valmiera, LV-4201

   26548675

   Biedrības, nodibinājumi
  10. Latvijas Sarkanais Krusts, Valmieras komiteja

   Garā 10, Valmiera, LV-4201

   28395899

   Biedrības, nodibinājumi
  11. Latvijas Vājdzirdīgo asociācija

   L.Paegles 5/7, Valmiera, LV-4201

   64222475

   Biedrības, nodibinājumi
  12. Skolu muzeju biedrība

   www.skolumuzejubiedriba.lv

   L.Paegles 40, Valmiera, LV-4201

   29723322

   Biedrības, nodibinājumi
  13. Starptautiskās policijas asociācijas Latvijas biedrība

   www.ipa-latvija.lv

   Rīgas 50, Valmiera, LV-4201

   64202911

   Biedrības, nodibinājumi
  14. Valmieras Amatnieku parka fonds

   www.macibucentrs.lv

   Cēsu 20, Valmiera, LV-4201

   29426161

   Biedrības, nodibinājumi
  15. Valmieras invalīdu biedrība "Atspēriens"

   www.vibatsperiens.weebly.com

   Garā 9, Valmiera, LV-4201

   64225497

   Biedrības, nodibinājumi
  16. Valmieras Kennelklubs

   www.kennelwolmar.lv

   L.Paegles 9, Valmiera, LV-4201

   64233029

   Biedrības, nodibinājumi
  17. Valmieras mednieku un makšķernieku biedrība

   Lilijas 4, Valmiera, LV-4201

   64222706

   Biedrības, nodibinājumi
  18. Valmieras rajona Lauksaimnieku apvienība

   Mūrmuižas 9, Valmiera, LV-4201

   22016411

   Biedrības, nodibinājumi
  19. Valmieras rajona sieviešu apvienība

   Cēsu 4, Valmiera, LV-4201

   26422193

   Biedrības, nodibinājumi
  20. Vidzemes novada Latviešu strēlnieku apvienība

   Garā 11-13, Valmiera, LV-4201

   Biedrības, nodibinājumi