Mērniecība un ģeodēzija

Drukāt
1

"Apriņķa mērnieks", SIA

Rītausmas 11c, Rīga, LV-1058
Topogrāfiskā uzmērīšana. Kadastrālā uzmērīšana. Zemes robežu noteikšana apvidū. Zemes gabalu robežu uzmērīšana. Zemes vienības robežu plāna izgatavošana un aktualizēšana. Zemes ierīcības darbi. Sadales priekšlikumu sagatavošana. Ierīcības projektu izstrāde, saskaņošana un apstiprināšana vietējā pašvaldībā. Īpašumu reālā un kamerālā
  • 1 Mērniecība, ģeodēzija, kartogrāfija, topogrāfija
2

"GEO Development", SIA, topogrāfija, mērniecība

Valmieras 29-2/3, Rīga, LV-1009
Mērnieki, mērniecība , mērnieks, zemes mērnieki, topogrāfija , topogrāfiskie uzmērījumi, kartogrāfija , kartes, izpilduzmērījumi, izpilduzmērījumu veikšana, shēmu sagatavošana, būvasis, būvasu nospraušana, ģeodēzija

"Ģeometrs", SIA

Vecpilsētas 21, Jelgava, LV-3001
Mērniecības darbi, zeme, īpašumi, robežas, uzmērīšana, topogrāfija , izpildmērījumi, shēmas, būvasis, Ģeodēzisko atbalsta punktu ierīkošana, topogrāfija .

"Izpēte", SIA

Graudu 58, Rīga, LV-1058
Mērniecība , ģeoloģija, mērniecības pakalpojumi, ģeoloģijas pakalpojumi. Mērniecība , mērnieki. Izpildmērījumu plāns. Pieredze lielu un sarežģītu objektu izstrādē.

"Gintus", SIA, Mērniecība

Ozolnieki, Mežmales 9, Ozolnieku p., Jelgavas n., LV-3018
Ģeodēzija , mērniecība , topogrāfija , izpildshēmas, robežplāns, zemes ierīcības projekts, detālplānojums

"RR Ģeodēzija", SIA

Lielā 6, Jelgava, LV-3001
Mērnieks, ģeodēzija , kartogrāfija , mērniecības darbi, mērnieki, inženierizpēte, izpildmērījumi, izpildshēmas Topogrāfija , topogrāfiskie, pamati, pamatu nospraušana, pārbaude, nospraudums, ēku, būvju, asis, tilpumi

"Meijas mērniecības pakalpojumi", SIA

Zemgales prospekts 3, Jelgava, LV-3001
Topogrāfija , mērniecība , mērnieks, mērnieki, mērniecības darbi, robežas, kadastrālā uzmērīšana, izpildmērījumi , shēmas, nivelēšana, būvasu nospraušana, atbalsta punkti, ģeodēzija , detālplānojums, inženierģeodēzija

"ARIBO", SIA - Mērniecības pakalpojumi (pēc pieraksta!)

"Jaunstēgas", Cenu p., Jelgavas n., LV-3018
Topogrāfija , ģeodēzija , mērniecība , kartogrāfija , topogrāfiskie darbi, izpildmērījumi, ģeodēziskie, ģeodēzijas

"Topo risinājumi", SIA

Atmodas 19, Jelgava, LV-3007
Mērnieki, mērniecība , ģeodēzija , kartogrāfija , topogrāfija zemes ierīcības projekti, mērniecība , mērīšanas un aprēķinu darbi, topogrāfija , ģeodēzija , kartogrāfija , robežplāns, 3d uzmērīšana inženierģeodēziskie

"EiroAlidāde", SIA

Zemgales prospekts 3, Jelgava, LV-3001
Mērniecība, ģeodēzija, kartogrāfija, topogrāfija

"Smar", SIA

Vecais ceļš 27, Jelgava, LV-3004
Mērniecība, ģeodēzija, kartogrāfija, topogrāfija

"Tavs mērnieks", SIA

Viktorijas 49, Jelgava, LV-3001
Mērniecība, ģeodēzija, kartogrāfija, topogrāfija

"Vides izpēte", SIA

Peldu 4, Jelgava, LV-3002
Mērniecība, ģeodēzija, kartogrāfija, topogrāfija

"A-GEO", SIA

Katoļu 2b, Jelgava, LV-3001
Mērniecība, ģeodēzija, kartogrāfija, topogrāfija

"Zemgales mērnieks", SIA

A.Pumpura 7-105, Jelgava, LV-3004
Mērniecība, ģeodēzija, kartogrāfija, topogrāfija

"OD Service", SIA

Pulkveža O.Kalpaka 35-33, Jelgava, LV-3001
Mērniecība, ģeodēzija, kartogrāfija, topogrāfija

"Metrum", SIA, Jelgavas birojs

Lielā 15, Jelgava, LV-3001
Mērniecība, ģeodēzija, kartogrāfija, topogrāfija

"Latvijasmernieks.lv", SIA, Jelgavas klientu apkalpošanas centrs

Atmodas 19-227, 2.st., Jelgava, LV-3007
Mērniecība, ģeodēzija, kartogrāfija, topogrāfija

"Vinoko", SIA

Ganību 78, Jelgava, LV-3007
Mērniecība . Topogrāfija . Ģeodēziskie darbi.
Būvniecības un nekustamo īpašumu dokumentācijas sakārtošanas vajadzībām uzņēmumi piedāvā veikt zemes reljefa izpētes un monitoringa darbus, tajā skaitā - topogrāfisko plānu izgatavošanu, celtniecības darbu ģeodēzisko uzraudzību, mērniecības darbus, robežu noteikšanu, būvasu nospraušanu, izpildmērījumus, ģeotehnisko izpēti. Jaunākās tehnoloģijas ļauj pilnveidot ĢIS, veikt aerofotografēšanu un lāzerskenēšanu standarta un nestandarta situācijās. Vairums uzņēmēju veic pakalpojumus visā Latvijā.