Pašvaldība, adresē Jelgava

Drukāt

Zemgales plānošanas reģions

Katoļu 2b-2.st., Jelgava, LV-3001
ES projekti, Eiropas projekti, ES struktūrfondi, Struktūrfondi. Struktūrfondu apguve. Reģions, attīstības plānošana, projektu iesniegšana Zemgale, valsts pārvalde. Attīstības plānošana, plānošana, reģions, reģionālā attīstība, ES fondu projekti, attīstības projekti, projekti, Zemgales pašvaldības, sabiedriskais transports,

P. Alkšņa projektu grupa IK

Jelgavas 7-4, Saldus, Saldus nov. LV-3801
Ielu, ceļu, ietves, ietvju, gājēju celiņu, pieturvietu, stāvlaukumu, veloceliņu (veloceliņi) projektēšana un to apstiprināšana būvvaldē. Tehnisko projektu izstrāde, projektēšana un to izmaiņu apstiprināšana. Ietves, ielas, gājēju celiņi. Uzņēmumu, dzīvojamo māju, sabiedrisko ēku, celtņu teritorijas labiekārtošanas projektēšana.

Zemgales Uzņēmējdarbības centrs

Katoļu 2b, Jelgava, LV-3001
Apraksts: Zemgales Uzņēmējdarbības centra mērķis ir izveidot reģionālu parnozaru uzņēmēju atbalsta tīklu, kas darbosies kā zināšanu un resursu birža, nodrošinot koordinētu atbalstu uzņēmējdarbības attīstībai reģionā. Zemgales Uzņēmējdarbības centrs sniedz konsultācijas un organizē seminarus topošajiem un esošajiem uzņēmējiem par atbalsta programmām un pakalpojumu pieejamību reģionā. Organizē tīklošanas un pieredzes apmaiņas pasākumus, tirdzniecības misijas un kopīgus Zemgales uzņēmēju stendus gadatirgos. Koordinē Zemgales Plānošanas reģiona pašvaldības, lai veidotu vienotu uzņēmējdarbības atbalsta sistēmu reģionā.

Jelgavas novada pašvaldība

Pasta 37, Jelgava, LV-3001
Dome, pašvaldība , būvvalde, tirdzniecības atļaujas, apskates objekti, izziņas, pagasta pasākumi, nodokļi

Jelgavas novada pašvaldība, Būvvalde

Pasta 37, Jelgava, LV-3001
Būvuzraudzība, būvvaldes

Jelgavas pašvaldības iestāde Pilsētsaimniecība

Pulkveža O.Kalpaka 16a, Jelgava, LV-3001
Namu apsaimniekošana

Jelgavas valstspilsētas pašvaldība, Bāriņtiesa

Pulkveža O.Kalpaka 9, Jelgava, LV-3001
Tiesību aizsardzība